Cake o logy
Shop Open

We 1632b nangall raya
10:00 am-10:10 pm
9958343079
Cake o logy Menu Card
Discount : 0%

Shopping From : ₹ 50   -- to --  ₹ 250

Discount : 5%

Shopping From : ₹ 251   -- to --  ₹ 750

Discount : 7%

Shopping From : ₹ 751   -- to --  ₹ 2000